Výzkumné centrum domácího a genderově podmíněného násilí

směřuje k vytvoření znalostní základny v dané oblasti. Zaplňuje tak dlouhodobou mezeru negativně ovlivňující způsoby řešení těchto typů násilí v české společnosti a přispívá tak k  ochraně života a naplňování práva na život bez domácího a genderově podmíněného násilí. 

Aktuality

Proběhla závěrečná konference projektu ReCeGe

Minulý týden v pátek (8. 3.) proběhla závěrečná konference našeho projektu. Bylo to skvělé! Moc děkujeme všem, kteří se zúčastnili.…

Číst více

Výsledky výzkumu sexualizovaného násilí organizace ProFem

Před několika dny proběhla tisková konference k výsledkům výzkumu "Sexualizované násilí - výskyt, dopady a náklady na…

Číst více

Závěrečná konference projektu!

Osmého března v Kampusu Hybernská proběhne závěrečná konference projektu „Výzkumné centrum domácího a genderově podmíněného násilí (ReCeGe)“.…

Číst více

O projektu

Výzkumné centrum ReCeGe vzniká ve spolupráci Sociologického ústavu AV ČR, Fakulty humanitních studií UK a norského centra Kilden.

Pro založení centra je zásadní získání aktuálních reprezentativních dat, která zmapují zkušenosti dospělé populace ČR s domácím a genderově podmíněným násilím, a to včetně reflexe vlivu pandemie Covid-19 na tuto oblast. Proto aktuálně probíhá reprezentativní šetření v české populaci na toto téma. Jeho dotazník je originální, ale zároveň navazuje na šetření agentury FRA z roku 2014. Interpretace sebraných dat bude reflektovat poznatky z aktuálních kvalitativních i kvantitativních výzkumů a v kontextu mezinárodního poznání, jež mimo jiné zohledňuje i genderovou podmíněnost násilí. Oporou pro tuto interpretaci je mimo jiné databáze výzkumů, jež byly na téma domácího a genderově podmíněného násilí v tuzemsku provedeny a která je rovněž součástí samotného Výzkumného centra.

Projekt Výzkumného centra ReCeGe má i aplikovaný přesah: nashromážděné odborné poznatky zejména z kvantitativního výzkumu  využijeme pro zahájení diskuze napříč ČR, a to s představiteli a představitelkami klíčových institucí, které mají za úkol pracovat s lidmi, kteří těmto typům násilí čelí (zejména OSPOD, Policie ČR, intervenční centra, pomáhající organizace), ale i s širokou veřejností. Do diskuze budou pozváni*y  přeživší, aby se jejich perspektiva stala součástí systémových řešení násilí i jeho prevence. Pro kultivaci diskuze o příčinách i prevalenci tohoto typu násilí, a tedy i porušování základních lidských práv, využijeme aktuální zahraniční poznatky, s nimiž budeme průběžně seznamovat především odbornou veřejnost, a to prostřednictvím kulatých stolů zaměřených na síťování - kulaté stoly proběhnou pilotně ve vybraném kraji ČR. Na závěr projektu proběhne i mezinárodní konference k tématu za účasti norského partnera Kilden. Dlouhodobým cílem projektu je ustavit dobrou výzkumnou praxi, která pomůže překonat metodologické nedostatky stávajících namnoze pouze dílčích, ne vždy adekvátně zevšeobecňovaných výzkumů.